Gmina Platerówka o renowacji figurki Matki Boskiej

Z kapliczki pod „Skałą” w połowie 2021 roku została zabrana na czas renowacji figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, o czym pisaliśmy w Biuletynie Gminnym nr 1(47)/2021. Historyczna figurka jeszcze z czasów sprzed II wojny Światowej do kapliczki została podarowana przez Św. Pamięci Panią Janinę Blin.

Z kapliczki pod „Skałą” w połowie 2021 roku została zabrana na czas renowacji figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, o czym pisaliśmy w Biuletynie Gminnym nr 1(47)/2021. Historyczna figurka jeszcze z czasów sprzed II wojny Światowej do kapliczki została podarowana przez Św. Pamięci Panią Janinę Blin.

Prace renowacyjne zostały wykonane przez absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - Panią Dorotę Mirek oraz Pana Jerzego Kowalskiego. Działanie te zostały sfinansowane z budżetu Gminy Platerówka oraz sponsora zewnętrznego.

W chwili obecnej figura Matki Bożej z Dzieciątkiem znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Platerówce, do czasu ustalenia z Konserwatorem Zabytków docelowego miejsca jej usytuowania, gdzie nie będzie narażona na czynniki atmosferyczne, zewnętrzne lub kradzież. Ponowne jej umieszczenie w dotychczasowej kapliczce narazi figurę na ponowne zniszczenie, które będzie już nieodwracalne.

Wójt Gminy prowadzi również rozmowy ze specjalistyczną firmą, która figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem zeskanuje w technologii 3D, aby odtworzyć jej kopię z tworzywa sztucznego.

Dzięki wykonanym pracom konserwatorskim figura Matki Bożej z Dzieciątkiem odzyskała swój wizerunek sprzed lat.