Diagnoza problemów społecznych w Gminie Siekierczyn

Firma SBC Szkolenia Badania Consulting z siedzibą w Krakowie realizuje „Diagnozę problemów społecznych" na zlecenie Gminy Siekierczyn.

Firma SBC Szkolenia Badania Consulting z siedzibą w Krakowie realizuje „Diagnozę problemów społecznych" na zlecenie Gminy Siekierczyn.

W związku z tym prosimy Państwa o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy w zakresie rozwiązywania problemów lokalnej społeczności, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych.

LINK:

https://www.webankieta.pl/ankieta/776032/siekierczyn-mieszkancy.html