Dyżury poradnictwa specjalistycznego w lipcu

Dyżury poradnictwa specjalistycznego w lipcu 2022 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku.

Dyżury poradnictwa specjalistycznego w lipcu 2022 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku.

Psycholog

04.07.2022r-godz. 16.00-18.00
13.07.2022r-godz. 10.00-12.00
20.07.2022r-godz. 16.00-18.00
29.07.2022r-godz 10.00-12.00

Terapeuta

05.07.2022r-godz. 16.00-18.00
11.07.2022r-godz. 10.00-12.00
15.07.2022r-godz. 16.00-18.00
18.06.2022r-godz. 10.00-12.00

Prawnik

01.07.2022r-godz. 15.30-18.30
11.07.2022r-godz. 15.30-17.30
18.07.2022r-godz. 15.30-18.30
25.07.2022r-godz. 15.30-17.30

Pracownik socjalny

11.07.2022r-godz.15.30-17.30
18.07.2022r-godz.15.30-17.30
27.07.2022r-godz.15.30-17.30

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku – udziela wsparcia i schronienia całodobowo.

Smolnik 22, 59-820 Leśna

Tel. 75 721 67 15 oraz 794 591 334