Sportowe podsumowanie

Organizatorzy wydarzenia podsumowującego współzawodnictwo sportowe w powiecie uhonorowali szkoły, dyrektorów oraz uczniów, którzy w tym roku szkolnym rywalizowali w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

Organizatorzy wydarzenia podsumowującego współzawodnictwo sportowe w powiecie uhonorowali szkoły, dyrektorów oraz uczniów, którzy w tym roku szkolnym rywalizowali w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

Uroczystość, która odbyła się w Sali narad lubańskiego starostwa otworzył Marek Kachniarz, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lubaniu, witając sportowców, trenerów oraz dyrektorów szkół, dbających o to, aby sport w powiecie lubańskim przedstawiał wysoki poziom.

Laury Sportowe za osiągnięte wyniki sportowe wręczył Konrad Rowiński, wicestarosta lubański oraz Marek Kachniarz. Konrad Rowiński życzył sportowcom wielu sukcesów i wyraził nadzieję, że na następnej gali spotkamy się w jeszcze większym gronie i z jeszcze większymi sukcesami. Podziękował również dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Lubaniu za sprawną organizację zawodów sportowych na terenie powiatu. Podkreślił również, że to właśnie sport powoduje, że życie staje się jeszcze piękniejsze.

Wśród wyróżnionych sportowców znaleźli się zawodnicy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu.