Ruszają kompleksowe remonty i przebudowy dróg na terenie Gminy Siekierczyn

Dzięki pozyskaniu wsparcia finansowego w formie dotacji celowych udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, wykonana zostanie przebudowa ok 360 metrów drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siekierczynie – koszt: 300.978,79 złotych (jest to kontynuacja rozpoczętej w 2021 roku inwestycji na drodze w obszarze sołectwa Siekierczyn Górny).

Dzięki pozyskaniu wsparcia finansowego w formie dotacji celowych udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, wykonana zostanie przebudowa ok 360 metrów drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siekierczynie – koszt: 300.978,79 złotych (jest to kontynuacja rozpoczętej w 2021 roku inwestycji na drodze w obszarze sołectwa Siekierczyn Górny).

Zmiana standardu nawierzchni na asfaltową w tym odcinku drogi nie tylko podniesie poziom bezpieczeństwa i ułatwi naszym rolnikom dojazd do gruntów rolnych, ale stanowić będzie także połączenie zabezpieczające pomiędzy drogą gminną i drogą powiatową, z którego w razie potrzeby korzystać będą mogły również m.in. służby ratunkowe.

Kolejnym zadaniem realizowanym przy wsparciu dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego, będzie przebudowa 995 metrów drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wesołówce – koszt: 623.952,48 złotych. Za sprawą realizacji tej inwestycji możliwy będzie bezpieczny dojazd do gruntów i gospodarstw rolnych, co bezpośrednio rzutuje nie tylko na poprawę jakości i komfortu życia mieszkańców naszej gminy, ale również pozytywnie wpłynie na poprawę warunków i bezpieczeństwa rolników podczas wykonywania prac polowych.

Po raz pierwszy naszemu samorządowi udało się także pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania remontowe: części drogi gminnej (w okolicy cmentarza komunalnego w Siekierczynie) o długości 542 mb – koszt: 545.540,74 złotych oraz ponad dwóch kilometrów drogi gminnej w okolicach stacji uzdatniania wody w Siekierczynie – koszt: 1.328.615,93 złotych.

Łączny koszt wykonania powyższych czterech zadań to 2.799.087,94 złotych, zaś pozyskane dofinansowanie to rząd 1.653.852,74 złotych. Na terenie Gminy Siekierczyn zmodernizowanych zostanie 4257 mb dróg.

Równocześnie z wykonywaniem wyżej opisanych prac inwestycjnych rusza remont ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg gminnych, co pozwoli w najbliższym czasie na kompleksową ich naprawę.

W związku z rozpoczęciem wyżej wskazanych prac mogą wystąpić okresowe utrudnienia w ruchu drogowym na terenie naszej Gminy, dlatego proszę o zachowanie szczególnej ostrożności i Państwa wyrozumiałość. Pamiętajmy, że niedogodności będą tylko czasowe, a dzięki przeprowadzonym modernizacjom i możliwości przemieszczania się po terenie naszej gminy drogami o wyższym standardzie, wzrośnie nasze bezpieczeństwo i znacznie poprawi się jakość życia mieszkańców. Umożliwiony zostanie lepszy i krótszy dojazd do pracy, a naszym pociechom bezpieczne dotarcie do szkół i obiektów rekreacyjno-sportowych.

Źródło informacji: Gmina Siekierczyn