Gmina Siekierczyn "WzMOCni Swoje Otoczenie" z PSE

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są inicjatorem i organizatorem programu "WzMOCnij Swoje Otoczenie" skierowanego do podmiotów prowadzących działalność na terenach, na których PSE realizują projekty inwestycyjne oraz eksploatacyjne.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są inicjatorem i organizatorem programu "WzMOCnij Swoje Otoczenie" skierowanego do podmiotów prowadzących działalność na terenach, na których PSE realizują projekty inwestycyjne oraz eksploatacyjne.

Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacji życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu.

Dzięki staraniom Wójta Gminy Siekierczyn – Pana Dariusza Furdykoń, Polskie Sieci Energetyczne przekażą grant na kompleksową modernizację sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zarębie. Remont będzie polegał na odnowieniu zniszczonego parkietu, demontażu starych oraz zakupie i montażu nowych listw przypodłogowych, montażu energooszczędnych lamp sufitowych, wymianie uszkodzonych elementów w drabinkach gimnastycznych, renowacji tablic do koszykówki, renowacji drzwi wejściowych do sali oraz do pomieszczeń gospodarczych, zakupie i montażu piłkochwytów, naprawie mechanizmów okiennych, zakupie i montażu nowej siatki do siatkówki, poprawie bezpieczeństwa instalacji elektrycznej, odmalowaniu sufitów i ścian.

Modernizacja sali gimnastycznej w znaczny sposób polepszy infrastrukturę techniczną, społeczną i rekreacyjno-sportową zarówno dla najmłodszych, jak i osób dorosłych – korzystających z sali oraz wpłynie na zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem obiektu. Zapewnione zostaną również bezpieczne warunki do rozwijania aktywności fizycznej wszystkich grup społecznych oraz zmniejszy się stopień wykluczenia społecznego osób ubogich z terenów wiejskich w stosunku do ośrodków miejskich.

Modernizacja obiektu sali gimnastycznej poprawi również standard życia mieszkańców wsi Zaręba oraz pozostałych miejscowości na terenie Gminy Siekierczyn. Zmianą społeczną wywołaną w lokalnej społeczności będzie przede wszystkim wzrost liczby osób dbających o sprawność fizyczną, obniżenie ryzyka chorób krążenia, spadek liczby osób otyłych oraz wzrost świadomości w zakresie wiedzy i praktyk zdrowego trybu życia.

Dziękujemy Polskim Sieciom Energetycznym za wsparcie tego ważnego projektu społecznego realizowanego w naszej gminie!