Podział środków dla lubańskich samorządów

Trzecia edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych skierowana była do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y, czyli państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Trzecia edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych skierowana była do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y, czyli państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Wniosek złożony przez UM Lubań został rozpatrzony pozytywnie, dzięki czemu otrzymaliśmy środki na budowę 5 km asfaltowej trasy rowerowej z 3 miejscami postojowymi oraz 7 tablicami edukacyjno-informacyjnymi nt. atrakcji turystycznych i przyrodniczych.

Pętla wybudowana zostanie częściowo na użytkach rolnych, co poprawi dojazd do pól. Ponadto fragment trasy przebiegać będzie przez zrekultywowane wysypisko odpadów komunalnych.

Warto podkreślić, że pętla ma być dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami, co zostanie zapewnione poprzez właściwe oznakowanie tras, sprofilowanie zakrętów, wypłaszczeniu stromych podjazdów.

Finalnie trasa zostanie połączona z Dolnośląską Cyklostradą, szlakami turystycznymi w kierunku Gór Izerskich oraz ścieżkami rowerowymi prowadzącymi do Czech i Niemiec.

Przewidywana wartość całkowita inwestycji to 2.000.000,00 zł, a deklarowany wkład własny miasta to 5%, czyli 100.000,00 zł. Z uwagi na obecną sytuację na rynku usług i materiałów budowlanych, kwota ta może okazać się niewystarczająca. Jednak Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński podkreśla, że samorząd zrobi wszystko, by plan został zrealizowany, nawet kosztem zwiększenia wkładu własnego.

Szczegóły poznamy po przeliczeniu projektu pod względem kosztów materiałów budowalnych itp.

(ŁCR)