Śródmieście do remontu

Ulice Szkolna, Piramowicza, Szymanowskiego, Graniczna, Mikołaja i plac Lompy przygotowują się do kompleksowej przebudowy.

Ulice Szkolna, Piramowicza, Szymanowskiego, Graniczna, Mikołaja i plac Lompy przygotowują się do kompleksowej przebudowy.

W sierpniu br. ma zostać rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania pn. „Projekt przebudowy dróg ul. Szkolna, Piramowicza, Szymanowskiego, Graniczna, Mikołaja, Pl. Lompy”.

Przedmiotem projektu ma być opracowanie kompleksowej dokumentacji wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień oraz pozwoleń dla ww. zadania.

Projekt ma przewidywać budowę chodników z kostki betonowej lub śrutowej oraz jezdnie o nawierzchni bitumicznej, a także ogólnodostępne miejsca parkingowe i propozycje zagospodarowania terenów zielonych.

W dokumentacji projektowej znajdzie się również kanał teletechniczny oraz kanalizacja deszczowa wraz z przyłączami do sieci miejskiej.

(ŁCR)