Gmina Siekierczyn z dofinansowaniem w III edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”

Na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ogłoszone zostały wyniki III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Kolejna edycja programu skierowana była do gmin i powiatów w których w przeszłości funkcjonowały tzw. PGR-y.

Na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ogłoszone zostały wyniki III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Kolejna edycja programu skierowana była do gmin i powiatów w których w przeszłości funkcjonowały tzw. PGR-y.

Dzięki podjętym staraniom oraz wytężonej pracy Włodarza naszej gminy Pana Dariusza Furdykoń i pracowników Urzędu Gminy Siekierczyn, pozyskaliśmy niebagatelną kwotę 2 000 000 złotych na wykonanie kolejnej inwestycji, którą będzie modernizacja i budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Siekierczyn. Planowana inwestycja polegać będzie na kompleksowej modernizacji istniejącego i budowie nowych obwodów energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siekierczyn.

Dzięki realizacji przedmiotowego zadania zapewniony zostanie zrównoważony rozwój ubogich terenów wiejskich, wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego na obszarach dotychczas tego pozbawionych.

Zdobyte środki finansowe pozwolą naszej gminie zyskać na kilku płaszczyznach.

Po pierwsze dzięki powstaniu nowych punktów świetlnych zdecydowanie wzrośnie poziom bezpieczeństwa naszych mieszkańców, po drugie dzięki modernizacji istniejącego starego oświetlenia powstaną oszczędności w budżecie gminy, a zyskane w ten sposób środki przeznaczone mogą zostać na realizację kolejnych zadań pozwalających rozwijać naszą gminę.