Wsparcie dla szpitala

Ponad 114 000 zł na zakup w 2022r. aparatury sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dla lubańskiego szpitala.

Ponad 114 000 zł na zakup w 2022r. aparatury sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dla lubańskiego szpitala.

Wsparcie Skarbu Państwa. Dofinansowanie: 114 390,00 zł. Całkowita wartość: 114 390,00 zł

Zadanie obejmować będzie doposażenie placówki w sprzęt niezbędny do walki z epidemią i jej skutkami. Zakupione urządzenie będzie służyć do zwalczania skutków zarażenia wirusem COVID-19 pacjentów, a po ustąpieniu stanu epidemii będzie wykorzystywane również w procesie leczenia podczas bieżącej pracy szpitala.

Zwiększenie liczby sprzętu, pozwalającego na zachowanie bezpieczeństwa pacjentom pozwoli na realizację podstawowego celu działalności Szpitala.

Źródło informaci: NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o.