Przebudowa na Mieszka

Do końca września będą trwały prace drogowe na Osiedlu Piastów w Lubaniu.

Do końca września będą trwały prace drogowe na Osiedlu Piastów w Lubaniu.

Rozpoczęła się przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Mieszka I. Oprócz nawierzchni wymieniony zostanie kolektor kanalizacji deszczowej z podłączeniem przyłączy odprowadzających wodę deszczową z okolicznych budynków.

Przebudowana zostanie też część chodnika z kostki brukowej betonowej. Planowane zakończenie prac - 30.09.2022 r.
Wykonawcą jest firma Eltor.

(ŁCR)