Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Urząd Miasta ogłosił wyniki konkursu dla organizacji pożytku publicznego.

Urząd Miasta ogłosił wyniki konkursu dla organizacji pożytku publicznego.

Nazwa konkursu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z zakresu piłki nożnej z elementami profilaktyki uzależnień

Organizator: Urząd Miasta Lubań, Wydział Infrastruktury Społecznej

Termin realizacji zadań: 01.08.2022 - 31.12.2022

1. Tytuł oferty / Oferent: Zajęcia piłki nożnej
Fundacja MA-KO SPORT LUBAŃ

Kwota wnioskowana: 53 775,00 zł

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

2. Tytuł oferty / Oferent: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z zakresu piłki
nożnej z elementami profilaktyki uzależnień
Klub Sportowy Łużyce Lubań

Kwota wnioskowana: 72 950,00 zł

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

3. Tytuł oferty / Oferent: Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy
Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu
Fundacja Instytut Białowieski

Kwota wnioskowana: 70 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 0,00 zł