Rozstrzygnięto przetarg na modernizację drogi przez Wesołówkę

W dniu 22 lipca br. podpisano umowę na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2447D w km 0+300-3+918 Zaręba-Wesołówka-Siekierczyn”.

W dniu 22 lipca br. podpisano umowę na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2447D w km 0+300-3+918 Zaręba-Wesołówka-Siekierczyn”.

Przetarg wygrało konsorcjum Lider Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Partner Świadczenie Usług Transportowo-Budowlanych Stanisław Torba. Wartość zadania ustalona w wyniku postępowania to kwota 2 525 828 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia Powiat Lubański pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotę 2 020 662 zł, pozostałe środki w wysokości 505 tys zł pochodzą z budżetu powiatu.

Przebudowany zostanie odcinek o długości 3,616 km wraz ze zjazdami oraz zostaną zamontowane bariery energochłonne. Termin realizacji zadania do 08.12.2022 r.

Źródło informacji: Powiat Lubań