Aktywna tablica w SP2 i SP4

Dwie lubańskie podstawówki zdobyły dofinansowanie w łącznej kwocie 70 tysięcy złotych. Środki te pozwolą wyposażyć szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne, które usprawnią proces kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dwie lubańskie podstawówki zdobyły dofinansowanie w łącznej kwocie 70 tysięcy złotych. Środki te pozwolą wyposażyć szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne, które usprawnią proces kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Od października 2020 roku realizowana jest kolejna edycja rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Po raz drugi dofinansowanie w ramach wspomnianego programu zdobyły Szkoła Podstawowa nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba oraz Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. Zakupione, z wcześniej pozyskanych środków, tablice interaktywne świetnie usprawniają naukę uczniów w tych szkołach.

W bieżącym rozdaniu akceptację zyskały dwa wnioski, z których każdy opiewa na kwotę aż 43 750,00 zł, z czego 35 tys. zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki, zaś 8 750 zł to wkład własny organu prowadzącego szkoły (Gminy Miejskiej Lubań). Pieniądze powinny zostać przelane do placówek do końca sierpnia, dlatego zakupione pomoce dydaktyczne będą służyć społeczności uczniowskiej już w nadchodzącym roku szkolnym. Dyrekcja SP2 planuje zakup pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii, komputera stacjonarnego lub laptopa oraz oprogramowania do zajęć logopedycznych i terapeutycznych. Podobne zamiary ma dyrekcja SP4, która stawia na kupno laptopa kompatybilnego z ekranem dotykowym, specjalistycznego oprogramowania oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wymienione sprzęty i pomoce zostaną zastosowane do diagnozy, terapii i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto wykorzystanie na zajęciach nowoczesnych programów terapeutycznych zapewni wysoką jakość kształcenia, a przy tym umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie.

(ŁCR)