Spotkanie dotyczące rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w Gminie Lubań

Startujemy z kolejnym spotkaniem, którego celem jest rozwój przedsiębiorczości lokalnej w Gminie Lubań. Ideą jego jest omówienie kierunków i zakresu działań na rzecz rozwoju lokalnych zasobów i wzmocnienie roli usług świadczonych w lokalnej społeczności. Temat przewodni to: targowisko gminne oraz internetowa Baza Informacji Turystycznej Gminy Lubań.

Startujemy z kolejnym spotkaniem, którego celem jest rozwój przedsiębiorczości lokalnej w Gminie Lubań. Ideą jego jest omówienie kierunków i zakresu działań na rzecz rozwoju lokalnych zasobów i wzmocnienie roli usług świadczonych w lokalnej społeczności. Temat przewodni to: targowisko gminne oraz internetowa Baza Informacji Turystycznej Gminy Lubań.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, a w szczególności:

  • lokalnych producentów i wytwórców produktów lokalnych,
  • właścicieli gospodarstw agroturystycznych, obiektów noclegowych,
  • osoby świadczące usługi z zakresu turystyki i rekreacji,
  • rolników, sadowników i ogrodników,
  • rękodzielników, artystów ludowych, osoby zajmujące się rzemiosłem tradycyjnym, artystycznym i twórczością ludową,
  • stowarzyszenia promujące lokalne dziedzictwo kulturowe i lokalną turystykę,
  • wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkania.

Spotkanie odbędzie się 17 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej Henrykowie Lubańskim.
Przyjedź do nas – wspólnie rozwijamy przedsiębiorczość w Gminie Lubań.