Wizyta gminy partnerskiej - Siedlec

Nie od dziś wiadomo, że Gmina Siekierczyn jest partnerem wielkopolskiej Gminy Siedlec. To jedna z najprężniej działających gmin w Polsce. Rozwinięte przetwórstwo rolno – spożywcze umiejętnie współgra tam z rolnictwem prowadzącym głównie uprawy ziemniaków, pieczarek, boczniaków, szparagów, ogórków, cebuli, truskawek, borówek i wielu innych. To także region największych w Polsce hodowli trzody chlewnej i wzorcowo rozwiniętej przedsiębiorczości.

Nie od dziś wiadomo, że Gmina Siekierczyn jest partnerem wielkopolskiej Gminy Siedlec. To jedna z najprężniej działających gmin w Polsce. Rozwinięte przetwórstwo rolno – spożywcze umiejętnie współgra tam z rolnictwem prowadzącym głównie uprawy ziemniaków, pieczarek, boczniaków, szparagów, ogórków, cebuli, truskawek, borówek i wielu innych. To także region największych w Polsce hodowli trzody chlewnej i wzorcowo rozwiniętej przedsiębiorczości.

W dniach 2 i 3 sierpnia b.r. z inicjatywy Panów: Dariusza Furdykoń – Wójta Gminy Siekierczyn i Jacka Kolesińskiego – Wójta Gminy Siedlec odbyła się wizyta studyjna i konsultacje partnerskie kierunków rozwoju, współpracy instytucjonalnej i wyzwań inwestycyjnych gmin wiejskich Siekierczyn i Siedlec.

Delegacja naszej gminy partnerskiej pod przewodnictwem Wójta Gminy Siedlec - Pana Jacka Kolesińskiego wraz z Przewodniczącym Rady Gminy – Panem Andrzejem Kaźmierczakiem, Zastępcą Wójta – Panią Agnieszką Kasperczak i Zastępcą Kierownika Referatu Organizacyjno – Prawnego – Panią Anną Cebulską została zapoznana ze strukturą Urzędu Gminy Siekierczyn oraz charakterystyką regionu ziemi siekierczyńskiej.

Przedstawiciele obu gmin w pierwszym dniu pobytu wizytowali także obiekt Zakładu Karnego w Zarębie, gdzie dzięki zaproszeniu i uprzejmości jego Dyrektora – Pana Daniela Workun, mieli możliwość poznania zarówno specyfiki funkcjonowania i pracy jednostki penitencjarnej, jak i nowatorskiego podejścia do zarządzania jednostką, kształtowania jej rozwoju i współpracy z partnerami samorządowymi. Włodarze gmin złożyli Panu majorowi podziękowania i gratulacje dla Służby Więziennej życząc jednocześnie dalszych sukcesów i spokojnej pracy zawodowej.

Kolejnym punktem wizyty było przedstawienie zrealizowanych i prowadzonych obecnie wybranych inwestycji gminnych w Zarębie, Wesołówce, Siekierczynie i Nowej Karczmie. Gościom z Wielkopolski zaprezentowano stosowane rozwiązania projektowe i techniczne. Była to wyjątkowa okazja do porównania i przedyskutowania realizacji podobnych zadań gminnych w innych specyfikach technologii i uwarunkowań regionalnych.

W drugim dniu wizyty delegacji z Gminy Siedlec odwiedzono schronisko dla zwierząt w Przylasku, które Gmina Siekierczyn współprowadzi w ramach Związku Gmin „Kwisa”. Na miejscu Pan Aleksander Kasprzak – Kierownik schroniska, oprowadzając samorządowców po terenie placówki, przedstawił sposób prowadzenia opieki nad czworonożnymi podopiecznymi oraz zaprezentował najbliższe zamierzenia inwestycyjne Związku Gmin „Kwisa”, mające podnieść standard pobytu i leczenia zwierząt w schronisku. Poruszono także istotną tematykę adopcji i znakowania zwierząt. Goście przywieźli ze sobą ufundowaną przez pracowników Urzędu Gminy Siedlec oraz Urzędu Gminy Siekierczyn karmę dla psów i kotów.

Następnie udano się na teren Głównego Punktu Odbioru i farmy fotowoltaicznej w Krzewinie, funkcjonujących w ramach zgorzeleckiego klastra energii. Prezes Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii – Pan Albert Gryszczuk w profesjonalny, innowacyjny, ale i przystępny sposób omówił aspekty utworzenia i działania klastra energii na przykładzie inwestycji ZKlaster. Każdy mógł sobie w sposób empiryczny uzmysłowić wagę bezpieczeństwa energetycznego państwa, regionu, ale przede wszystkim naszych mieszkańców. Wójt Gminy Siekierczyn - Pan Dariusz Furdykoń zaprezentował zaprzyjaźnionym samorządowcom z Siedlca zamierzenia i prace planistyczne dla rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Siekierczyn.

Organizacja wspólnego dwudniowego spotkania miała na celu umocnienie współpracy gmin Siedlec i Siekierczyn, która trwa już od wielu lat. Podczas spotkania obydwaj samorządowcy oraz ich pracownicy i przewodniczący organów stanowiących rad gmin wymienili poglądy oraz rozmawiali na temat obecnych wyzwań i sposobów niwelowania problemów, z jakimi borykają się gminy wiejskie w Polsce. Nic tak nie zbliża do siebie samorządów, a tym samym mieszkańców naszych lokalnych małych ojczyzn, jak konstruktywna wymiana poglądów i współpraca zarówno instytucjonalna, jak też zwykła – międzyludzka, partnerska.