Platerówka: Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno – budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego „Budowa tymczasowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV w miejscu skrzyżowania istniejącej linii 220 kV Mikułowa - Świebodzice z projektowaną linią 400 kV Mikułowa Świebodzice (sekcja 5-9, pomiędzy słupami 6-7) – linia tymczasowa nr 1"

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno – budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego „Budowa tymczasowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV w miejscu skrzyżowania istniejącej linii 220 kV Mikułowa - Świebodzice z projektowaną linią 400 kV Mikułowa Świebodzice (sekcja 5-9, pomiędzy słupami 6-7) – linia tymczasowa nr 1"

Plik tutaj.