Zgłoś dzikie kąpieliska i nie tylko

Policjanci przypominają o możliwości zgłaszania różnych zagrożeń za pośrednictwem aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wśród różnych kategorii do wyboru są m.in. dzikie kąpieliska. Wystarczy anonimowo zaznaczyć na mapie miejsce, które powinni sprawdzić mundurowi.

Policjanci przypominają o możliwości zgłaszania różnych zagrożeń za pośrednictwem aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wśród różnych kategorii do wyboru są m.in. dzikie kąpieliska. Wystarczy anonimowo zaznaczyć na mapie miejsce, które powinni sprawdzić mundurowi.

Lubańscy policjanci przypominają o aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa za pośrednictwem, której można zgłosić różne zagrożenia. Wykorzystując aplikację można między innymi powiadomić służby o dzikich kąpieliskach. Szczególnie w okresie letnim, kiedy jest słoneczna pogoda mieszkańcy szukają ochłody w różnych, nawet niebezpiecznych miejscach.

Mundurowi weryfikują i kontrolują miejsca wskazane przez mieszkańców w Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki tej aplikacji każdy jej użytkownik może przekazać Policji informacje o miejscach potencjalnie zagrożonych.

Za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa można zgłosić :

- osoba bezdomna wymagająca pomocy,

- akty wandalizmu,

- dzikie kąpieliska,

- dzikie wysypiska śmieci,

- grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją,

- kłusownictwo,

- miejsca niebezpieczne na terenach wodnych,

- miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej,

- nielegalna wycinka drzew,

- nielegalne rajdy samochodowe,

- nieprawidłowe parkowanie,

- niestrzeżone przejście przez tory,

- niestrzeżony przejazd kolejowy,

- niewłaściwa infrastruktura drogowa,

- niszczenie zieleni,

- poruszanie się po terenach leśnych quadami,

- przekraczanie dozwolonej prędkości,

- spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych,

- utonięcia,

- używanie środków odurzających,

- wałęsające się bezpańskie psy,

- wypalanie traw,

- zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych,

- znęcanie się nad zwierzętami,

- zła organizacja ruchu drogowego,

- żebractwo.

Weryfikacją i realizacją czynności związanych ze zgłoszonymi na teranie powiatu zajmują się funkcjonariusze pełniący służbę we wskazanych rejonach. W zależności od rodzaju zgłoszenia są to policjanci z wydziału prewencji lub ruchu drogowego. Wszystkie punkty umieszczone na mapie zagrożeń poddane zostają weryfikacji.

Każdy z punktów jest systematycznie kontrolowany przez patrole policji, a sprawcy wykroczeń karani są mandatami. Jak wynika z relacji mundurowych ich działania przynoszą efekty, a osób popełniających wykroczenia w miejscach oznaczonych na mapie zagrożeń jest coraz mniej.

Policjanci przypominają, że dodanie na mapie zagrożeń miejsca potencjalnie zagrożonego jest możliwe również dzięki odnośnikowi – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - znajdującemu się na stronie Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu.

Należy jednak pamiętać, że aplikacja ta nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

asp.szt. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń