„WzMOCnimy Swoje Otoczenie” z PSE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie został laureatem programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie". Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie został laureatem programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie". Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie uzyskał wsparcie finansowe od PSE na realizację projektu w kategorii zdrowie pn. „Nasz sprzęt to wsparcie i PoMOC".

Dzięki podjętej współpracy zostanie zakupiony nowy sprzęt rehabilitacyjny na potrzeby bezpłatnego użyczania potrzebującym mieszkańcom gminy Siekierczyn mającym problemy zdrowotne. Bezpłatne udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego mieszkańcom naszej gminy dotkniętych problemami zdrowotnymi, wspomoże ich codzienne funkcjonowanie w środowisku i poprawi komfort życia zarówno osoby niepełnosprawnej, jak również ich opiekunów.

Bardzo dziękujemy Polskim Sieciom Elektroenergetycznym za wsparcie tak ważnego projektu społecznego realizowanego w naszej gminie!