Awans zawodowy lubańskich nauczycieli

24 sierpnia br. trzy nauczycielki z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań, złożyły ślubowanie poprzedzające wręczenie aktów nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego.

24 sierpnia br. trzy nauczycielki z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań, złożyły ślubowanie poprzedzające wręczenie aktów nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego.

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Tak mi dopomóż Bóg” – tymi słowami panie potwierdziły gotowość dalszej pracy dla rozwoju i edukacji najmłodszych lubanian.

Stopień nauczyciela mianowanego uzyskały na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego i uzyskaniu zaświadczeń o zdaniu egzaminu przed komisją powołaną przez Burmistrza Miasta Lubań.

Awanse zawodowe otrzymały Iwona Smolińska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki, Agnieszka Galek z Przedszkola Miejskiego nr 3 i Justyna Mytych-Lipek z Przedszkola Miejskiego nr 1.

Dołączamy się do życzeń Burmistrza Miasta Lubań Arkadiusza Słowińskiego, winszując zawodowego sukcesu. Mamy nadzieję, że w tym roku szkolnym praca przyniesie paniom jeszcze większą satysfakcję, a życie prywatne dostarczy równie pozytywnych wrażeń.

(ŁCR)