Dodatek węglowy w Olszynie

Wnioski należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Wnioski należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy. Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego można pobrać ze strony - https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy Do złożonego wniosku w GOPS Olszyna należy dołączyć podpisane oświadczenie RODO. http://gopsolszyna.naszbip.pl/druki-do-pobrania-1/n,wniosek-o-wplate-dodatku-weglowego