Petycja w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe

W związku z trudną sytuacją na rynku paliwowym i wspieraniem przez rząd niektórych nośników energii (węgiel, gaz, paliwa płynne) Stowarzyszenie Kominki i Piece zwróciło się do mieszkańców Gminy Lubań z prośbą o przyłączenie się do petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe (PKWiU 02.20.14.0 i 02.20.15.0).

W związku z trudną sytuacją na rynku paliwowym i wspieraniem przez rząd niektórych nośników energii (węgiel, gaz, paliwa płynne) Stowarzyszenie Kominki i Piece zwróciło się do mieszkańców Gminy Lubań z prośbą o przyłączenie się do petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe (PKWiU 02.20.14.0 i 02.20.15.0).

Petycja tutaj.