Informacja dotycząca wniosku o wypłatę dodatku węglowego w Gminie Lubań

Od 17 sierpnia 2022 r. gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. Rozwiązanie to jest wymiernym wsparciem dla wielu polskich rodzin w obliczu narastającego wzrostu cen węgla.

Od 17 sierpnia 2022 r. gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. Rozwiązanie to jest wymiernym wsparciem dla wielu polskich rodzin w obliczu narastającego wzrostu cen węgla.

Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, należy składać osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonych godzinach. Wzór wniosku jest jednolity dla całej Polski, dostępny jest również na stronie GOPS Lubań.

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW – POKÓJ NR 9

  • Poniedziałek – od godz. 1200 do godz. 1600
  • Wtorek – od godz. 730 do godz. 1200
  • Środa-Czwartek – od godz. 1100 do godz. 1500
  • Piątek – od godz.. 730 do godz. 1200

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r. Dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem jego otrzymania jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Wymagane załączniki do wniosku

  • zaświadczenie o zgłoszeniu źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (dostępne w Urzędzie Gminy pok.nr 1)
  • klauzula RODO
  • w przypadku opalania brykietem lub peletem- oświadczenie, że zawiera on co najmniej 85% węgla kamiennego