Program ograniczenia niskiej emisji dla Świeradowa-Zdroju

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Świeradów-Zdrój uchwały Nr LXII/328/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Świeradów-Zdrój Nr XXX/156/2016 w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuję, iż wnioski o udział w programie ograniczenia niskiej emisji wraz z wymaganymi załącznikami (faktury, opinie kominiarskie, protokoły odbioru opinii kominiarskich) złożone do 30.09.2022 r. zostaną wypłacone po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Świeradów-Zdrój uchwały Nr LXII/328/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Świeradów-Zdrój Nr XXX/156/2016 w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuję, iż wnioski o udział w programie ograniczenia niskiej emisji wraz z wymaganymi załącznikami (faktury, opinie kominiarskie, protokoły odbioru opinii kominiarskich) złożone do 30.09.2022 r. zostaną wypłacone po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

Wnioski złożone po 1 października 2022 r. pozostaną bez rozpatrzenia.