Dyżury poradnictwa specjalistycznego we wrześniu

Dyżury poradnictwa specjalistycznego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku.

Dyżury poradnictwa specjalistycznego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku.

Psycholog

8.09.2022 r. - godz. 16.00 - 18.00

14.09.2022 r. - godz. 10.00 - 12.00

19.09.2022 r. - godz. 16.00 - 18.00

29.09.2022 r. - godz. 10.00 - 12.00

Terapeuta

1.09.2022 r. - godz. 16.00 - 18.00

6.09.2022 r. - godz. 10.00 - 12.00

12.09.2022 r. - godz. 16.00 - 18.00

22.09.2022 r. - godz. 10.00 - 12.00

Prawnik

5.09.2022 r. - godz. 15.30 - 18.30

12.09.2022 r. - godz. 15.30 - 17.30

19.09.2022 r. - godz. 15.30 - 18.30

26.09.2022 r. - godz. 15.30 - 17.30

Pracownik socjalny

20.09.2022 r. - godz. 15.30 - 17.30

26.09.2022 r. - godz. 15.30 - 17.30

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku – udziela wsparcia i schronienia całodobowo.

Smolnik 22, 59-820 Leśna

Tel. 75 721 67 15 oraz 794 591 334