Przedsiębiorco, pamiętaj!

Do 30 września 2022 roku należy dokonać opłatę trzeciej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku - na numer rachunku bankowego BNP Paribas S.A.: 37 2030 0045 1110 0000 0082 4230.

Do 30 września 2022 roku należy dokonać opłatę trzeciej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku - na numer rachunku bankowego BNP Paribas S.A.: 37 2030 0045 1110 0000 0082 4230.

W przypadku, kiedy rata nie zostanie uiszczona w ustawowej wysokości oraz terminie do 30 września 2022 roku, można tej czynności dopełnić w kolejnych 30 dniach, tj. do 30 października 2022 roku, jednak z dodatkową opłatą w kwocie 30% opłaty należnej w danym roku (naliczonej od całości opłaty rocznej).

Niedokonanie opłaty w ustawowym terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia. Wydanie nowego zezwolenia może nastąpić na wniosek przedsiębiorcy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od wydania decyzji o jego wygaśnięciu.

W przypadku wątpliwości, szczegółowych informacji udziela Inspektor Barbara Kończyk w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań, ul. A. Mickiewicza 6 (II piętro) lub pod numerem telefonu: 75 646 4427.