Senior online - 3 października

Zapraszamy wszystkich seniorów do kolejnego spotkania z cyklu "Senior Online", które odbędzie się w październiku (3 października 2022 roku) w godzinach od 9.00 do 9.30. Policjanci komend powiatowych i miejskich będą po wakacyjnej przerwie łączyli się przy wykorzystaniu sieci internetowej z mieszkańcami z terenu całego województwa.

Zapraszamy wszystkich seniorów do kolejnego spotkania z cyklu "Senior Online", które odbędzie się w październiku (3 października 2022 roku) w godzinach od 9.00 do 9.30. Policjanci komend powiatowych i miejskich będą po wakacyjnej przerwie łączyli się przy wykorzystaniu sieci internetowej z mieszkańcami z terenu całego województwa.

Koncepcja "Senior Online" to pierwszy w kraju pomysł realizacji szkoleń w sieci na żywo we wszystkich jednostkach powiatowych województwa w jednym czasie, których celem jest przede wszystkim kontakt Policji z seniorami i uwrażliwienie społeczeństwa na sytuacje, w których osoby starsze stają się ofiarami przestępstwa.

3 października 2022 roku w jednostkach powiatowych i miejskich garnizonu dolnośląskiego odbędzie się kolejne spotkanie policyjnych profilaktyków z seniorami, przy wykorzystaniu sieci internetowej.

Celem szkoleń w ramach koncepcji "Senior Online" jest przede wszystkim kontakt Policji z seniorami i uwrażliwienie społeczeństwa na sytuacje, w których osoby starsze stają się ofiarami przestępstwa. Uświadomienie, co jest powodem takiego stanu rzeczy i wskazanie, jak można zatrzymać ten proces. Spotkania te mają na celu zapoznanie seniorów ze skutecznymi metodami zapobiegającymi negatywnym zjawiskom, takim jak oszustwa, kradzieże, rozboje oraz podniesienie ich świadomości z zakresu własnego bezpieczeństwa. Mieszkańcy uczestniczący w takim spotkaniu profilaktycznym uzyskują informacje, do jakich zdarzeń z udziałem seniorów doszło na danym terenie, jak również mogą zadawać pytania, na które w trakcie spotkania lub po odpowie policjant.

Serdecznie zapraszamy już (3 października 2022 roku) o godzinie 9.00.

asp.szt. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń