„Czworonożni goście" w SP nr 1

W środę, 07.09 br., na terenie lubańskiej Jedynki odbyły się zajęcia dla psów służbowych z Zespołu Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Zakładu Kynologii OSS SG.

W środę, 07.09 br., na terenie lubańskiej Jedynki odbyły się zajęcia dla psów służbowych z Zespołu Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Zakładu Kynologii OSS SG.

W ramach porozumienia nr 1 z kwietnia 2019 r. z Ośrodkiem Szkoleń specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, którego celem jest poprawienie bezpieczeństwa w szkole i poza nią, w murach naszej placówki gościliśmy cztery rasowe psy służbowe i pięcioro przewodników.

Wizyta, w godz. 10-13, miała za zadanie podwyższyć umiejętności oraz utrzymać w dobrej kondycji „pracujących” czworonogów. Ci pełnoprawni funkcjonariusze wykonywali szereg zadań, m.in. patrolowali teren szkoły – w tym cały główny budynek – oraz ćwiczyli wykrywanie zagrożeń. Realizacja zajęć z zakresu kynologii służbowej na terenie szkoły wzbudziła także duże zainteresowanie wśród naszej młodzieży.

Warto dodać, że psy, które do nas przybyły, były specjalnie szkolone na wyszukiwanie szkodliwych substancji psychoaktywnych i swym działaniem w tym zakresie wspierają różne służby, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa granic RP w zakresie ujawniania przemytu środków niedozwolonych.

Ta owocna współpraca z SG przynosi więc wymierne korzyści dla obu stron. Natomiast szkolenia psów do zadań specjalnych w szkole dają nam pewność, że nasza placówka jest miejscem bezpiecznym.

MLe