Trwa przebudowa drogi powiatowej przez Wesołówkę

Powiat Lubański pozyskał ponad 2 miliny dofinansowania na przebudowę drogi biegnącej z Zaręby przez Wesołówkę do Siekierczyna. Długość remontowanego odcinka to ponad 3,6 kilometra a środki na ten cel pozyskane zostały z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Powiat Lubański pozyskał ponad 2 miliny dofinansowania na przebudowę drogi biegnącej z Zaręby przez Wesołówkę do Siekierczyna. Długość remontowanego odcinka to ponad 3,6 kilometra a środki na ten cel pozyskane zostały z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej relacji Zaręba–Wesołówka–Siekierczyn o długości 3,618 kilometra. Pozostała część drogi została przebudowana przez Powiat Lubański w 2018 roku. Wartość realizowanej inwestycji to kwota 2,525 miliona złotych. Pozyskana przez nas kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 2,020 miliona złotych. Pozostała część, czyli 505 tysięcy złotych pochodzi z własnego budżetu powiatu – podkreśla Walery Czarnecki, starosta lubański.

Zakres prowadzonych robót uwzględnia wymianę przepustów pod drogą i zjazdami, wyprofilowanie rowów odwadniających, wykonanie zjazdów na drogi gminne, posesje, a także grunty rolne. Pozostałe prace obejmują wyrównanie i uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym z uwzględnieniem poszerzenia jezdni – celem ujednolicenia jej szerokości oraz wykonanie robót nawierzchniowo–bitumicznych.

Uwzględniono również wymianę barier ochronnych dla skarp powyżej 3 metrów wysokości oraz wykonanie ścieków rzędowych z kostki kamiennej, jak i przebudowę istniejących chodników, a także modernizację oznakowania pionowego.

Wykonawcą prac na przedmiotowym odcinku jest konsorcjum w skłąd którego wchodzi Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca oraz Świadczenie Usług Transportowo-Budowlanych Stanisława Torba.