Przycinanie gałęzi drzew i krzewów przy drogach na terenie Gminy Siekierczyn

Wójt Gminy Siekierczyn zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich właścicieli oraz użytkowników gruntów przylegających do dróg na terenie Gminy Siekierczyn o przycięcie gałęzi drzew i krzewów, wystających poza granice prywatnych posesji, a których gałęzie zwisają nad chodnikiem lub jezdnią.

Wójt Gminy Siekierczyn zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich właścicieli oraz użytkowników gruntów przylegających do dróg na terenie Gminy Siekierczyn o przycięcie gałęzi drzew i krzewów, wystających poza granice prywatnych posesji, a których gałęzie zwisają nad chodnikiem lub jezdnią.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie ruchu drogowego, przycięcie gałęzi i odrostów jest konieczne, gdyż utrudniają one korzystanie z dróg i chodników. Gałęzie drzew i krzewów nie mogą zasłaniać lub ograniczać widoczności na jezdni, uniemożliwiać przejazdu większym pojazdom lub utrudniać pieszym przejście chodnikiem.

Mając na względzie aspekt zarówno bezpieczeństwa, jak i komfortowego korzystania z naszych wspólnych dróg i chodników, apeluję o regularną pielęgnację i usuwanie wystających poza granice posesji gałęzi drzew i krzewów.