Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zarębie ukończona !!!

Dzięki pozyskanemu w ramach IV edycji programu "WzMOCnij Swoje Otoczenie" grantowi, została przeprowadzona kompleksowa modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zarębie. Odnowiona sala gimnastyczna w znaczny sposób polepszy infrastrukturę techniczną, społeczną i rekreacyjno-sportową zarówno dla najmłodszych, jak i osób dorosłych z niej korzystających. W znaczący sposób wpłynie również na zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem obiektu.

Dzięki pozyskanemu w ramach IV edycji programu "WzMOCnij Swoje Otoczenie" grantowi, została przeprowadzona kompleksowa modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zarębie. Odnowiona sala gimnastyczna w znaczny sposób polepszy infrastrukturę techniczną, społeczną i rekreacyjno-sportową zarówno dla najmłodszych, jak i osób dorosłych z niej korzystających. W znaczący sposób wpłynie również na zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem obiektu.

W ramach projektu odnowiono zniszczony parkiet, zamontowano nowe listwy przypodłogowe, wymieniono uszkodzone drabinki, zainstalowano energooszczędne oświetlenie oraz zmodernizowano istniejącą instalację elektryczną. Inwestycja uzupełniła również infrastrukturę i sprzęt sportowy: wymieniono tablice do koszykówki,  zakupiono i zamontowano piłkochwyty, zakupiono nową siatkę do gry w siatkówkę. Zadbano również o bezpieczeństwo: naprawiono mechanizmy okienne, jak również pomalowano ściany i sufit oraz naprawiono drzwi wejściowe do sali gimnastycznej i pomieszczeń gospodarczych.

Projekt pozwolił na stworzenie bezpiecznych warunków do rozwijania aktywności fizycznej wszystkich grup społecznych.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.    

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronach https://raport.pse.pl/pl/www.wzmocnijotoczenie.pl oraz #wzmocnijswojeotoczenie i #PSE.

Dziękujemy Polskim Sieciom Energetycznym za wsparcie tego ważnego projektu społecznego zrealizowanego na terenie Gminy Siekierczyn!