Jednym z priorytetowych zadań lubańskiej Policji jest dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Dlatego też od lat Policja prowadzi szerokie działania profilaktyczne w zakresie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań wśród młodych ludzi. Lubańscy mundurowi, funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Krajowej Administracji Skarbowej ze Zgorzelca oraz przewodnik psa służbowego z Zakładu Karnego z Zaręby skontrolowali jedną z placówek oświatowych z terenu powiatu lubańskiego. Działania te miały na celu ograniczenie zjawiska demoralizacji i przestępczości narkomanii.

Dlatego też od lat Policja prowadzi szerokie działania profilaktyczne w zakresie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań wśród młodych ludzi. Lubańscy mundurowi, funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Krajowej Administracji Skarbowej ze Zgorzelca oraz przewodnik psa służbowego z Zakładu Karnego z Zaręby skontrolowali jedną z placówek oświatowych z terenu powiatu lubańskiego. Działania te miały na celu ograniczenie zjawiska demoralizacji i przestępczości narkomanii.

Wśród różnorodnych przejawów demoralizacji za najbardziej zagrażające zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży uznaje się narkomanię. Coraz częściej słyszy się o destrukcyjnym wpływie substancji psychotropowych na zdrowie młodego człowiek. Spotkania mundurowych oraz spontaniczne rozmowy z dziećmi i młodzieżą wskazują, że problem istnieje i należy jak najszybciej go rozwiązać.

Jak wiadomo to profilaktyka w przypadku walki z dopalaczami ma kluczowe znaczenie, a inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, to również jedno z zadań realizowanych przez polską Policję.

W miniony wtorek policjanci prewencji, śledczy z wydziału kryminalnego, lubańscy Strażnicy Miejscy oraz funkcjonariusze KAS ze Zgorzelca odwiedzili jedną ze szkół średnich w Lubaniu w ramach działań nałożonych na placówkę w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej pracowali przy użyciu nowoczesnego skanera wykrywającego narkotyki. W działaniach profilaktycznych nie mogło zabraknąć psa służbowego wyszkolonego do wyszukiwania narkotyków z Zakładu Karnego z Zaręby. Po kontroli pomieszczeń szkoły pies nie ujawnił środków narkotycznych.

Działania profilaktyczne pokazują jak ważna jest współpraca placówek edukacyjnych z Policją pod kątem bezpieczeństwa młodzieży.

asp.szt. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń