Do Lubania trafiły tabletki z jodkiem potasu

Ponad 26 tys. tabletek z jodem, które stanowią rezerwę strategiczną dla mieszkańców Lubania, zostało zmagazynowanych w Urzędzie Miasta Lubań. W sytuacji zagrożenia miejscem dystrybucji będą miejskie placówki oświatowe.

Ponad 26 tys. tabletek z jodem, które stanowią rezerwę strategiczną dla mieszkańców Lubania, zostało zmagazynowanych w Urzędzie Miasta Lubań. W sytuacji zagrożenia miejscem dystrybucji będą miejskie placówki oświatowe.

W związku ze zmianą koncepcji przechowywania preparatu stabilnego jodu oraz odejściem od utrzymania rezerw w składnicach Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Wojewoda Dolnośląski przekazał preparat do przechowania i dystrybucji bezpośrednio gminom. Takie procedury postępowania, pomimo braku bezpośredniego zagrożenia, zostały przewidziane w przepisach prawa. Tym samym samorządy zostały zobligowane do współpracy i zaangażowane w sprawę. Burmistrz Miasta Lubań podjął decyzję, że miejscem przechowywania preparatu (tabletek) będzie Urząd Miasta Lubań (ul. 7 Dywizji 14), natomiast miejscem ewentualnej dystrybucji poniższe placówki:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Mickiewicz 1, 59-800 Lubań,
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Rybacka 16, 59-800 Lubań,
  3. Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Skalnicza 3, 59-800 Lubań,
  4. Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kopernika 15, 59-800 Lubań,
  5. Przedszkole Miejskie nr 5 ul. Mieszka II 1, 59-800 Lubań.

Opisywane działania mają charakter wyłącznie organizacyjny. W sytuacji ewentualnego zagrożenia po tabletki mogłyby się zgłaszać dobrowolnie osoby do 60 lat. Preparat przysługiwałby również wszystkim zaangażowanym w akcję ratowniczą, medyczną i przedmedyczną.
Warto podkreślić, że Państwowa Agencja Atomistyki stale monitoruje sytuację radiacyjną w kraju i w chwili obecnej nie sygnalizuje zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

(ŁCR)