III edycja programu "Sprzątamy Dla Polski" również na terenie Gminy Siekierczyn

Stowarzyszenie "Dla Polski" przygotowało ogólnopolską inicjatywę "Sprzątamy Dla Polski". Tegoroczna trzecia edycja akcji objęta została honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji i Nauki, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Programu “Czyste Powietrze”, Fundacji Grupy PKP, PGW Wody Polskie, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Stowarzyszenie "Dla Polski" przygotowało ogólnopolską inicjatywę "Sprzątamy Dla Polski". Tegoroczna trzecia edycja akcji objęta została honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji i Nauki, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Programu “Czyste Powietrze”, Fundacji Grupy PKP, PGW Wody Polskie, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.     

W związku z powyższym, w dniu 4 października bieżącego roku, uczniowie klasy VIIIb ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie wraz z wychowawczynią i psycholog wzięli czynny udział w akcji, sprzątając las zlokalizowany w pobliżu szkoły. Niestety, dzieci wraz z opiekunami miały pełne ręce roboty. W czasie sprzątania znalazły między innymi butelki, puszki, a nawet części garderoby.

Celem akcji było wspólne, międzypokoleniowe i zorganizowane oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci i jak widać na załączonych zdjęciach został on w pełni osiągnięty. Cieszymy się, że siekierczyńska szkoła podjęła wyzwanie i wzięła udział w „Sprzątaniu Dla Polski”.

Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu nasza gmina zyskała w dwójnasób. Po pierwsze młodzież biorąca udział w akcji zyskała zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę z zakresu ekologii i gospodarki odpadami, a po drugie kolejny „fragment” naszej gminy został posprzątany.

Również Wójt Gminy Siekierczyn - Pan Dariusz Furdykoń, wsparł tą szczytną akcję, dostarczając jej uczestnikom rękawiczki, worki oraz zapewniając odbiór zebranych śmieci.

Przyłączamy się również do apelu skierowanego przez szkołę do mieszkańców naszej gminy, by zachowywali porządek w lasach, parkach, na placach zabaw oraz innych miejscach użyteczności publicznej. Pamiętajmy, że wytworzone śmieci wyrzucać należy wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, albo zabierać je ze sobą do domu.

Działania podjęte przez młodzież w czasie trwania akcji „Sprzątamy Dla Polski” powinny być dla nas przykładem do naśladowania w życiu codziennym.

Gratulujemy inicjatywy i dziękujemy !