Dystrybucja preparatów stabilnego jodu

Informujemy, że Gmina Olszyna przyjęła „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”. W związku z tym, prosimy mieszkańców gminy Olszyna o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu, zgodnie z miejscem zamieszkania/zameldowania oraz tabelą dawkowania.

Informujemy, że Gmina Olszyna przyjęła „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”. W związku z tym, prosimy mieszkańców gminy Olszyna o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu, zgodnie z miejscem zamieszkania/zameldowania oraz tabelą dawkowania.

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić oraz w jaki sposób odbywa się wydanie preparatu. Niemiej jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie gminy Olszyna.

Wykaz punktów wydawania preparatów jodowych na terenie gminy Olszyna.

Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie (sala widowiskowa), ul. Wolności 20D, 59-830 Olszyna; dla mieszkańców z ulic -
(ul. 3 Maja, ul. Górna, ul. Legnicka, ul. A. Mickiewicza, ul. H. Sienkiewicza, ul. A. Asnyka)

Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie (sala gimnastyczna), ul. Wolności 17, 59-830 Olszyna; dla mieszkańców z ulic -
(ul. 1 Maja, ul. Kamienna, ul. Kolejowa, ul. Parkowa, ul. Osiedle, ul. Polna, ul. Szklona, ul. Źródlana ul. M. Skłodowskiej-Curie)

Urząd Miejski w Olszynie (hol parter), ul. Wolności 20, 59-830 Olszyna; dla mieszkańców z ulic -
(ul. Wolności, ul. Rzeczna, ul. F. Chopina)

Świetlica wiejska - Sołectwo Olszyna Dolna
Świetlica wiejska - Sołectwo Krzewie Małe
Świetlica wiejska - Sołectwo Biedrzychowice
Świetlica wiejska - Sołectwo Nowa Świdnica
Świetlica wiejska - Sołectwo Kałużna
Świetlica wiejska - Sołectwo Grodnica
Świetlica wiejska - Sołectwo Zapusta
Świetlica wiejska - Sołectwo Bożkowice
Świetlica wiejska - Sołectwo Karłowice