Przetarg na publiczny transport zbiorowy

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy oświadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy oświadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.) Starosta Lubański ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

1. Nazwa i adres organizatora przewozów:

Powiat Lubański, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań

2. Określenie przewidywalnego trybu udzielenia zamówienia.

Organizator dokona wyboru operatora w trybie art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 lub w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy.

3.1. Rodzaj transportu.

Transport drogowy, przewozy autobusowe

3.2.Linia komunikacyjna, linie komunikacyjne lub sieć komunikacyjna objęta przedmiotem zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej Powiatu Lubańskiego oraz powiatów ościennych, z którymi zostanie zawarte stosowne porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trycie, o którym mowa w at. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Grudzień 2022 r.

5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1 rok

6, Zmiana informacji na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji zawartych w punktach 1-3 i 5.

7. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

  • Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubaniu
  • Tablica ogłoszeniowa Starostwa Powiatowego w Lubaniu
  • Strona Internetowa www.powiatluban.pl

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Lubaniu

ul. Mickiewicza 2

59-800 Lubań

tel. 75 6464300

e-mail: sekretariat@powiatluban.pl