Gmina Siekierczyn z nową taryfą za wodę i ścieki

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RZT.70.113.2022 z dnia 4.10.2022 r. informujemy, że od dnia 20.10.2022 r. na terenie Gminy Siekierczyn obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RZT.70.113.2022 z dnia 4.10.2022 r. informujemy, że od dnia 20.10.2022 r. na terenie Gminy Siekierczyn obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Stawki opłat obowiązujące od 20.10.2022 r. - 19.10.2023 r., wg nowej taryfy wynoszą:

1. Grupa GI (gospodarstwa domowe)

  • za 1 m3 wody 3,64 zł netto, tj. 3,93 zł brutto
  • za 1 m3 ścieków 9,44 zł netto, tj. 10,20 zł brutto (z uwzględnieniem dopłaty do 1 m3 ścieków  w wysokości 2,00 zł netto, zgodnie z Uchwałą nr XLII/329/22 Rady Gminy Siekierczyn  z dnia 22 września 2022 r.)

2. Grupa PI (inne podmioty):

  • za 1 m3 wody 3,97 zł netto, tj. 4,29 zł brutto
  • za 1 m3 ścieków 11,45 zł netto, tj. 12,37 zł brutto

3. Grupa HI (woda bezpowrotnie zużyta):

  • za 1 m3  7,07 zł netto, tj. 7,64 brutto

Stosowana dotychczas opłata abonamentowa została zniesiona.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dyrektor RZGW we Wrocławiu decyzją zatwierdza taryfę na okres 3 lat. Decyzja nr WR.RZT.70.113.2022 obowiązuje od 20.10.2022 r. do 19.10.2025 r.

Na podstawie art. 24e ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zatwierdzona taryfa została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/decyzja-wr-rzt-70-113-2022.html