Jesienna sesja nadzwyczajna

13 października br. odbyła się, w trybie zdalnego obradowania, LXIV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lubań.

13 października br. odbyła się, w trybie zdalnego obradowania, LXIV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lubań.

Sesję, na wniosek Burmistrza Miasta Lubań, zwołano w celu podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2022 rok. 

Gmina Miejska Lubań wyemituje obligacje komunalne na łączną kwotę 3.234.000,00 zł. Obligacje będą wyemitowane jeszcze w tym roku w sześciu seriach, a cena emisyjna 1 obligacji będzie wynosiła 1 000 zł. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Miejskiej Lubań w latach 2034 – 2036.

Uchwała dotycząca ww. kwestii podjęta została przy jednym głosie wstrzymującym się.

Jeśli chodzi o uchwałę, dotycząca zmian w budżecie miasta na bieżący rok, to plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 112.988.115,24 zł, natomiast plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 128.665.388,29 zł.

Zmiany związane są przede wszystkim z otrzymaniem środków przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego oraz z koniecznością przesunięcia środków na inwestycję "Przebudowa ul. Mieszka I". Pozyskaliśmy również środki z Fundacji PGE na zadanie majątkowe p.n. "Lubańska Altana - miejscem warsztatów, wypoczynku i integracji". Ponadto przesunięcia dotyczą działań w ramach programu „Cyfrowa gmina”. Dokonano również zwiększenia wydatków w związku z koniecznością zakupu sorbentów produktów ropopochodnych, odtłuszczaczy, aparatów powietrznych oraz pakietów naprawczych do masek oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.

Uchwała dotycząca zmian w budżecie została przez radnych podjęta jednogłośnie. 

(ŁCR)