Aktywny Lubań - konsultacje społeczne w sprawie obiektów sportowych

Lubańskie obiekty sportowe już wkrótce staną się fantastyczną wizytówką naszego miasta. Aby jak najlepiej dostosować je do potrzeb lokalnej społeczności, rozpoczął się proces konsultacji społecznych.

Lubańskie obiekty sportowe już wkrótce staną się fantastyczną wizytówką naszego miasta. Aby jak najlepiej dostosować je do potrzeb lokalnej społeczności, rozpoczął się proces konsultacji społecznych.

Na spotkanie zorganizowane 14 października br. zaproszone zostały osoby zainteresowane wykorzystaniem obiektów sportowych w Lubaniu, tj. przedstawiciele klubów sportowych, miejskich szkół i przedszkoli. Wziął w nim także udział przedstawiciel Urzędu Miasta oraz dyrektorka MOSiR.

Przedmiotem konsultacji było wykorzystanie lubańskich obiektów sportowych, czyli hali sportowej, basenu wraz z wodnym placem zabaw, kompleksu boisk przy ul. Ludowej oraz obiektów sportowych przy ul. Działkowej (tzw. kartingów).

Uczestnicy spotkania zapoznali się z głównymi zagadnieniami związanymi z eksploatacją obiektów oraz propozycjami ich zagospodarowania. Wypełnili również ankiety, w których wyrazili swoje opinie dotyczące m.in. kwestii opłat dla klubów i osób indywidualnych oraz dostępności obiektów dla szkółek i osób niezrzeszonych. Konsultacje objęły także kwestię zniżek dla określonych grup (np. dzieci, seniorów, niepełnosprawnych) czy udogodnień dla rodziców z małymi dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Interesariusze mogli wypowiedzieć się ponadto na temat wynajmu pomieszczeń pod działalność gospodarczą, sposobów zagospodarowania poczekalni przy hali i basenie, rozwiązań na wodnym placu zabaw i zagospodarowania ul. Różanej. Na potrzeby projektu „Aktywny Lubań” powstanie nowa strona internetowa, a wypełniający ankietę mogli wypowiedzieć się nt. jej zawartości i funkcjonalności, m.in. dostępności grafików klubów sportowych, aktualności umieszczanych przez kluby, kalendarza imprez itp.

Na podstawie wypełnionych ankiet zostaną wybrane najciekawsze pomysły i rozwiązania, które będą poddane otwartemu głosowaniu.

Projekt „Ewaluacja miejskich inwestycji sportowych pod kątem spełnienia Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 (SGD)” finansuje Baltcap – właściciel firmy IZIM – partnera prywatnego w umowie PPP z miastem.

(ŁCR)