Policyjne działania na terenie powiatu

Dzisiaj od wczesnych godzin porannych policjanci powiatu lubańskiego jak i całego województwa dolnośląskiego prowadzą wzmożone działania pn. "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Akcja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa szczególnej kategorii użytkowników dróg jakimi są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego.

Dzisiaj od wczesnych godzin porannych policjanci powiatu lubańskiego jak i całego województwa dolnośląskiego prowadzą wzmożone działania pn. "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Akcja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa szczególnej kategorii użytkowników dróg jakimi są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego.

Do tej grupy użytkowników dróg zaliczamy nie tylko osoby piesze ale także rowerzystów, kierujących hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego oraz urządzeniami wspomagającymi ruch. To właśnie Ci użytkownicy dróg nie są w żaden sposób chronieni nadwoziem pojazdu, a wręcz są zagrożeni kontaktem z nim. Dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo mundurowi obecni będą w najbardziej newralgicznych miejscach na drodze.

Cyklicznie prowadzone działania policyjne "NURD" mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zrówno kierujących jak i pieszych. Działania te ukierunkowane są na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujacych główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. Funkcjonariusze będą obecni w najbardziej newralgicznych miejscach, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub inne miejsca gdzie dochodziło do potrąceń pieszych. Stróże prawa zwrócą szczególną uwagę na zachowania kierowców w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych oraz skrzyżowań gdzie wręcz kierujący pojazdami powinni spodziewać się niechronionych uczestników ruchu drogowego i traktować się po partnersku. 

Apelujemy do pieszych aby z rozwagą przekraczali jezdnię w każdym miejscu nawet na oznakowanych przejścaich dla pieszych i aby zastanowili się czy przekroczenie jezdni w danym momencie jest bezpieczne. Pomyślmy czy zbliżający się do nas kierujący pojazdem jest w stanie Nas zobaczyć, czy nie oślepia go słońce lub może ma ograniczoną widoczność z uwagi na zmniejszoną przjrzystość powietrza lub z uwagi na panujący w danym momencie duży ruch pojazdów na drodze. Kierowco! pamiętaj zbliżając się do przejścia dla pieszych zwolnij, zwiększ swoją uwagę i zachowaj szczególną ostrożność.