Druk 3D wzMOCni nasze otoczenie!

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu została laureatem IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi powstanie w Bibliotece w Ratuszu pracownia druku 3D!

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu została laureatem IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi powstanie w Bibliotece w Ratuszu pracownia druku 3D!

To wspaniała wiadomość, drukarka 3D wraz z MOCnym komputerem do projektowania zagoszczą w czytelni multimedialnej. Dzięki temu każdy mieszkaniec Lubania będzie mógł poznać tą technologię przyszłości. Oprócz zajęć prowadzonych przez informatyka, stanowisko będzie służyć mieszkańcom projektowaniu lub wyszukaniu modeli 3D. Powstanie miejsce, w którym będzie można wydrukować modele 3D, pomagające w nauce, nadające zepsutym sprzętom drugie życie, czy też po prostu ozdabiające nasze otoczenie.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.