Gmina Platerówka radzi - Zastrzeż utracone dokumenty

Jeżeli twoje dokumenty zostały utracony to nie zwlekaj!

Jeżeli twoje dokumenty zostały utracony to nie zwlekaj i zawiadom:

  •  organ gmin lub placówkę konsularną o utracie dokumentu w celu jego unieważnienia.
  •  policję- jeżeli dokumenty zostały skradzione,
  •  bank w celu ich zastrzeżenia.

Pamiętaj!

Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, z wyłączeniem osoby która nie ukończyła 12 roku życia.