Zmiana organizacji ruchu w okresie Wszystkich Świętych 2022

Urząd Miasta Lubań informuje, że nastąpi zmiana organizacji ruchu w okolicach cmentarza komunalnego w Lubaniu.

Urząd Miasta Lubań informuje, że nastąpi zmiana organizacji ruchu w okolicach cmentarza komunalnego w Lubaniu.

W dniach 30.10-3.11.2022 r. na odcinku drogi gminnej nr 109016 D – ul. Cmentarna oraz na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 – ul. Wrocławska w Lubaniu, na wysokości cmentarza komunalnego, wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu.

Ul. Cmentarna stanie się jednokierunkową na odcinku pomiędzy budynkiem stacji paliw Orlen, a drogą wojewódzką nr 357 – ul. Wrocławską, poprzez wprowadzenie następującego oznakowania:  

  • znak „D – 3” (droga jednokierunkowa), który zostanie zlokalizowany na wys. stacji paliw Orlen, natomiast znak „B – 2” (zakaz wjazdu) zostanie zlokalizowany na wys. wjazdu w ul. Cmentarną od strony drogi wojewódzkiej nr 357 – ul. Wrocławskiej.
  • Ponadto przed wjazdem na ul. Cmentarną, od strony Nowogrodźca na drodze nr 357 zostanie zamontowany znak zakaz skrętu w prawo (B-22) -istniejące oznakowanie zostanie zdemontowane.
  • Przed wjazdem w ul. Cmentarną od strony Lubania ustawiona zostanie tablica prowadząca U3c ze znakiem C9

Na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 - ul. Wrocławska zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40km/h w obrębie cmentarza komunalnego, poprzez zainstalowanie znaków „B – 33” (ograniczenie prędkości do 40 km/h) od stron najazdowych – tzn. od strony drogi krajowej nr 30 oraz od strony Nowogrodźca za istniejącym znakiem D – 42 (obszar zabudowany).

(UM/ŁCR)