Dopalacze. Lubański Sanepid o nowych środach psychoaktywnych!

Dopalacze czyli nowe narkotyki- produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków.

Dopalacze czyli nowe narkotyki- produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków.

Potoczna nazwa różnego rodzaju substancji psychoaktywnych, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego substancji zdelegalizowanych.

Substancje te są zarówno produkowane przez człowieka (czyli syntetyczne), jak i pozyskiwane z roślin. „Dopalacze” zawierają niezwykle groźne substancje dla zdrowia i życia osoby, która je zażyje. Mimo tego, że na ich opakowaniach widnieje napis: „Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, właśnie z taką intencją jest sprzedawany.

W grupie „dopalaczy” znajdują się substancje o różnym działaniu. Możemy je podzielić na trzy typy:
1) o działaniu pobudzającym,

2) o działaniu halucynogennym oraz

3) o działaniu reklamowanym jako zbliżony do marihuany.

Większość „dopalaczy” charakteryzuje się tym, że już w niewielkich dawkach działają na ośrodkowy układ nerwowy (czyli na Twój mózg). Dlatego bardzo łatwo można je przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci.

Źródło: Dopalacze | dopalaczeinfo

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

  • 800 199 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania
  • 116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci
  • 800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 060 800 Ogólnopolska infolinia o dopalaczach GIS (bezpłatna, całodobowa)
  • 112 Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej
  • www.narkomania.org.pl- Antynarkotykowa Poradnia Internetowa
  • dopalaczeinfo.pl
  • marichuana.info.pl