Międzynarodowe spotkanie seniorów w Zittau

Seniorzy z Lubania, Leśnej, Nowogrodźca i Bolesławca – na zaproszenie lubańskiego Stowarzyszenia Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” – uczestniczyli 18 października br. w Międzynarodowym Spotkaniu Seniorów w Zittau (Niemcy).

Seniorzy z Lubania, Leśnej, Nowogrodźca i Bolesławca – na zaproszenie lubańskiego Stowarzyszenia Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” – uczestniczyli 18 października br. w Międzynarodowym Spotkaniu Seniorów w Zittau (Niemcy).

Październik zdecydowanie jest miesiącem seniorów. 1 października trwały obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, a niecałe trzy tygodnie później (20 października) przypadał Europejski Dzień Seniora. Z okazji seniorskich świąt Stowarzyszenie P-ZFST „Pogranicze” zorganizowało wspólny wyjazd środowisk seniorskich z powiatu lubańskiego i bolesławieckiego na Międzynarodowe Spotkanie Seniorów, które odbyło się w Zittau we wtorek 18.10.2022 w ramach obchodów Landowego Dnia Seniora w Saksonii. Tym samym po ponad dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią, udało się powrócić do tradycji organizacji corocznych spotkań seniorów z trzech przygranicznych regionów - Saksonii, Dolnego Śląska oraz północnych Czech.

Głównym organizatorem tegorocznego wydarzenia była strona niemiecka - stowarzyszenie Sächsisches Landeskuratorium Ländlicher Raum e.V. z Miltitz, we współpracy po stronie polskiej z Stowarzyszeniem P-ZFST „Pogranicze” oraz organizacją Venkovsky Prostor w Czechach.

Prawie 50-osobowa grupa seniorek i seniorów z Dolnego Śląska miała okazję poznać malownicze zakątki Saksonii - Ostritz i Zittau oraz nawiazać kontakty z przedstawicielami środowisk seniorskich z Niemiec i Czech. Spotkanie rozpoczęło się w Ostritz, od zwiedzania klasztoru St. Marienthal oraz wspólnego śniadania. Dalsza część wydarzenia odbyła się w Zittau. Tam również uczestnicy, w towarzystwie przewodnika, poznawali miasto. Następnie przyszedł czas na wymianę doświadczeń. Saksońscy gospodarze dzielili się m.in. impresjami z Landowych Dożynek Saksońskich, które miały miejsce w Zittau na przełomie września i października. Na uczestników czekała niespodzianka muzyczna - występ lokalnego muzyka folkowego. Pobyt w Zittau zakończył się wizytą w Muzeum Kościoła św. Krzyża, w którym w największej witrynie muzealnej na świecie znajduje się Wielkie Płótno Wielkopostne z 1472 r.

Uczestnicy ze strony polskiej reprezentowali różnorodne instytucje, organizacje, grupy i inicjatywy seniorskie z regionu pogranicza dolnośląskiego. Spotkanie było więc świetną okazją  do poznania się - także po sąsiedzku - pomiędzy poszczególnymi grupami z Polski. Stronę polską reprezentowali:

* Dzienny Dom Seniora+ w Bolesławcu,

* Stowarzyszenie Społeczne – Klub Nauczycielski Carpe Diem w Bolesławcu,

* Dom Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu,

* Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Nowogrodźcu,

* Miejska Rada Seniorów w Leśnej,

* Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lubaniu,

* Fundacja Bukowińska „Bratnia Pomoc” w Lubaniu,

* Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubaniu.

Kolejne spotkanie seniorów z Dolnego Śląska, Saksonii i północnych Czech już za rok. Tym razem rolę gospodarza pełnić będzie strona polska.

Organizacja spotkania została dofinansowana z podatków na podstawie budżetu uchwalonego przez parlament Kraju Związkowego Saksonii.

Stowarzyszenie P-ZFST "Pogranicze" w Lubaniu