Nowy serwer

Powiat Lubański pozyskał blisko 45 tysięcy złotych na zakup serwera pamięci masowej wraz z zasilaczem awaryjnym.  Środki na ten cel pochodzą z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Koszt zakupu sprzętu do gromadzenia danych wyniósł 44 tysiące 895 złotych.

Powiat Lubański pozyskał blisko 45 tysięcy złotych na zakup serwera pamięci masowej wraz z zasilaczem awaryjnym.  Środki na ten cel pochodzą z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Koszt zakupu sprzętu do gromadzenia danych wyniósł 44 tysiące 895 złotych.

Środki na ten cel przekazane zostały jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej. Przekazana dotacja pozwoliła na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania służącego pracownikom Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami lubańskiego starostwa w związku z rozbudową systemu do prowadzenia PZGiK o interfejs do automatycznej ekstrakcji informacji z aktów notarialnych i zawiadomień z Portalu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych.

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (PZGiK) składa się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za którego gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie odpowiada Główny Geodeta Kraju; wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych (w gestii marszałków województw) i powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych (w gestii starostów).

W PZGiK znajdują się: bazy danych (rejestry publiczne), operaty techniczne, mapy topograficzne, mapy ogólnogeograficzne, kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne, materiały geodezyjne i kartograficzne związane z rolnictwem, mapy ewidencyjne oraz mapy zasadnicze i inne opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kopie baz danych, a wszystko to w formie elektronicznej.

PZGiK jest własnością Skarbu Państwa.