Dystrybucja węgla, transport publiczny - tematami konwentu

W ubiegły tygodniu w sali narad lubańskiego starostwa odbyło się spotkanie burmistrzów i wójtów z terenu naszego powiatu. Podczas Konwentu Wójtów, Burmistrzów Powiatu Lubańskiego rozmawiano o najważniejszych kwestiach dotyczących samorządów.

W ubiegły tygodniu w sali narad lubańskiego starostwa odbyło się spotkanie burmistrzów i wójtów z terenu naszego powiatu. Podczas Konwentu Wójtów, Burmistrzów Powiatu Lubańskiego rozmawiano o najważniejszych kwestiach dotyczących samorządów.

Rozmawiano przede wszystkim o dystrybucji węgla przez gminy czy kwestiach dotyczących transportu publicznego. Podczas spotkania zwrócono uwagę na problem miejsca składowania i dystrybucji węgla. W senackich  poprawkach jest zapis, że miejsca składowania węgla dla samorządu nie powinny znajdować się w odległości większej niż 100 km od danej gminy.

Starosta Lubański zwrócił uwagę na fakt, że to minister aktywów przemysłowych ma przygotować wykaz takich składowisk. Podkreślił, że musimy zrobić wszystko aby te gminy, które mają problem z wyznaczaniem takich miejsc, podpisały ze sobą stosowne porozumienia aby zminimalizować utrudnienia związane z transportem urobku do gospodarstw domowych. 

Przypomnijmy, że gmina, która będzie chciała wziąć udział w programie, powinna w ciągu 3 dni roboczych od wejścia w życie ustawy zamieścić na swoim BIP informację o zamiarze zakupu węgla dla gospodarstw domowych. Powinna również zgłosić do województwa zapotrzebowanie na węgiel (rodzaj i ilość). We wszystkich gminach naszego powiatu jest to już realizowane.

Na podstawie zgłoszenia skontaktuje się z nią odpowiednia spółka importująca węgiel. Ogłoszono już ich listę. Są to: Polska Grupa Górnicza (PGG), PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie, a także LW Bogdanka.

Kolejnym tematem był transport publiczny na terenie powiatu. Przypominajmy, że w ubiegłym roku, po dwudziestu latach nieobecności powróciła publiczna komunikacja autobusowa w dwóch powiatach: lubańskim i lwóweckim. Izerka ruszyła dzięki wsparciu rządowego programu rozwoju przewozów autobusowych oraz samorządów lokalnych. Uruchomienie połączeń było możliwe m.in. dzięki porozumieniu lokalnych urzędników. Wszyscy włodarze w tym Miasta Lubania zdecydowali się na kontynuację powiatowego projektu pn. Izerska Komunikacja Autobusowa. 

Połączenia autobusowe komunikują wszystkie siedziby gmin z Lubaniem. Te połączenia zostały zlikwidowane 20 lat temu, po upadku Lubańskiego PKS. Siatka połączeń autobusowych obejmuje 43 miejscowości na terenie całego Pogórza Izerskiego. To między innymi Grabiszyce czy Platerówka, do których po wielu latach powróciły regularne kursy.

Spotkanie było okazją do odpowiedzi na pytania samorządowców dotyczące właśnie tych zagadnień. Poruszono również temat działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku.