Relacja z konkursu historycznego!

Hasło konkursu historycznego: „Jeszcze Polska nie zginęła…” – Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada” ANNO DOMINI 2022

Hasło konkursu historycznego: „Jeszcze Polska nie zginęła…” – Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada” ANNO DOMINI 2022

W tym roku, już po raz piąty, odbył się w Lubaniu Miejski Konkurs Historyczny, poświęcony Odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Podstawowych naszego miasta i odbywa się pod patronatem Burmistrza miasta Lubania – p. A. Słowińskiego. Posiada on dwa etapy, szkolny - testowy i międzyszkolny, czyli miejski, realizowany w ciekawej i lubianej przez uczniów formie Kahoota. Ponadto część miejska przeprowadzana jest w Sali Rajców Lubańskiego Ratusza, co jest  bardzo dużym  przeżyciem dla jego uczestników.

V Miejski Konkurs Historyczny pt. „Jeszcze Polska nie zginęła” odbył się w tym roku dnia 4.11.2022r., a zaproszeni na niego uczniowie – laureaci konkursów szkolnych, odpowiadali na czterdzieści pięć pytań quizowych, przy wykorzystaniu swoich komórek i dostępu do Internetu. Każda szkoła mogła wystawić do rywalizacji trzech laureatów etapów szkolnych, którzy walczyli o zaszczytne trzy pierwsze miejsca. Kciuki trzymał sam Burmistrz Miasta Lubań, pan Arkadiusz Słowiński, a na każde pytanie testowe było przeznaczone 20 sekund na odpowiedź. Uczniowie, w przyjaznej atmosferze odpowiadali na pytania o najważniejszych wydarzeniach z historii Polski, dotyczących początków XX w. i z tzw. historii powszechnej. 

Podsumowaniem była informacja o zwycięzcach, którzy w wykresie słupkowym Kahoota uplasowali się na najwyższych pozycjach. Dla wszystkich uczestników zostały przygotowane nagrody – niespodzianki, które wręczył uczniom po zakończonym Quizie nasz Burmistrz. Z kolei zwycięzcy zostali jeszcze poinformowani, że nagrody za I, II i III miejsce zostaną im wręczone dnia 10.11.2022r., podczas Wojewódzkich Obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Lubaniu. 

Zwycięzcy: 

I miejsce: Dominik Zioła, SP nr 1 w Lubaniu,

II miejsce: Filip Gadecki, SP nr 4 w Lubaniu,

III miejsce: Iga Roszak, SP nr 4 w Lubaniu

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Agnieszka Franczak