Remont drogi z Zaręby przez Wesołówkę do Siekierczyna

Inwestycja za ponad dwa miliony nabiera tempa. Mowa o przebudowie drogi powiatowej z Zaręby przez Wesołówkę do Siekierczyna. Położono już nową nawierzchnię. Długość modernizowanego traktu to 3,6 kilometra. Środki na ten cel pozyskane zostały przez powiat z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycja za ponad dwa miliony nabiera tempa. Mowa o przebudowie drogi powiatowej z Zaręby przez Wesołówkę do Siekierczyna. Położono już nową nawierzchnię. Długość modernizowanego traktu to 3,6 kilometra. Środki na ten cel pozyskane zostały przez powiat z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Wciąż staramy się aby modernizować drogi w całym powiecie. Konsekwentnie realizujemy inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa również w Gminie Siekierczyn – mówi Walery Czarnecki, starosta lubański - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym od wielu lat jest naszym priorytetem a dowodem na to są kolejne inwestycje – dodaje.

Wartość realizowanej inwestycji to kwota 2,525 miliona złotych. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 2,039 miliona złotych. Pozostała kwota pochodzi z  budżetu powiatu.

Prace na przedmiotowym odcinku zakładają wymianę przepustów pod drogą i zjazdami, wyprofilowanie rowów odwadniających, wykonanie zjazdów na drogi gminne, posesje a także grunty rolne. Obejmują one również wyrównanie i uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym z uwzględnieniem poszerzenia jezdni – celem ujednolicenia jej szerokości oraz wykonanie robót nawierzchniowo–bitumicznych.

Uwzględniono również wymianę barier ochronnych dla skarp powyżej 3 metrów wysokości oraz wykonanie ścieków rzędowych z kostki kamiennej, jak i przebudowę istniejących chodników, a także modernizację oznakowania pionowego.