Zmiana wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej w Świieradowie-Zdroju

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój, informuje iż zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/339/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 września 2022 r. zmianie ulega wysokość stawki opłaty uzdrowiskowej. Od dnia 01.01.2023 r. ustala się opłatę uzdrowiskową w wysokości 5,00 zł dziennie.

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój, informuje iż zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/339/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 września 2022 r. zmianie ulega wysokość stawki opłaty uzdrowiskowej. Od dnia 01.01.2023 r. ustala się opłatę uzdrowiskową w wysokości 5,00 zł dziennie.

Skan uchwały dostepny tutaj